خوش آمدید       28426193 (021)                              


شرایط کلی اعطای امتیاز نمایندگی در سراسر کشور

1. نمایندگی هر شهری انحصاری بوده و صرفا یک نماینده انتخاب خواهد شد.

2.  پشتیبانی های بازاریابی و تبلیغات نمایندگی ها بصورت رایگان از طرف مجموعه انجام خواهد شد.

3. شرایط پرداخت متنوع و اعتباری برای نمایندگی ها در نظر گرفته می شود.

4. جوائز فروش و هدایای ارزشمندی از طرف شرکت به نمایندگان منتخب اعطا می گردد.

متقاضیان محترم نمایندگی می توانید جهت اخذ اطلاعات بیشتر با شماره 28426193-021 یا شماره همراه 09355042748 تماس گرفته و از کارشناسان ما اطلاعات کامل را دریافت نمائید.

Tell: 021-28426193 

Mobile: 09355042748

 09355042748 :Whats App